You are currently viewing Hermannitalo Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry:n omistukseen

Hermannitalo Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry:n omistukseen

Kuopion kaupunki lahjoitti 30.11.2020 allekirjoitetulla lahjakirjalla Hermannitalon Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry:lle.

Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry (myöhemmin TKH) on 10.3.2020 rekisteröity kyläläisten perustama yleishyödyllinen yhdistys. Kannattajajäseniksi ovat aiesopimuksen mukaan sitoutuneet Syvänniemen Hermanni ry (Teatteri Hermanni), Syvänniemen Kyläyhdistys ry ja Syvänniemen Kyläyhdistys ry).

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on Hermannitalon hallinnointi, ylläpito sekä kehittäminen ja siten mahdollistaa alueen harrastus- ja vapaa-ajan toiminta ja niiden kehittyminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • Vastaa Hermannitalon ylläpidosta, hallinnasta, vuokrauksesta ja
  kehittämisestä
 • Vastaa rahoitusten hausta ja investointien toteuttamisesta sekä
  rahoituksen hallinnasta
 • Toimii kiinteässä yhteistyössä kylän ja alueen muiden toimijoiden
  kanssa
 • Edistää tietoisuutta Herman Saastamoisen historiallisesta
  merkityksestä Pohjois-Savolle
 • Osallistuu alueen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
  ylläpitää suhteita yhteistyöverkostoihi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • Vuokraa Hermannitalon tiloja yritys-, kulttuuri-, juhla-, vapaa-ajan
  yms. käyttöön.
 • Järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia,
  myyjäisiä ja maksullisia tilaisuuksia.
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa sekä myymällä ilmoitus-, tiedotus- ja
  mainostilaa julkaisuissa, verkkosivuilla ja tilaisuuksissa.
 • Harjoittaa sellaista elinkeino- ja ansiotoimintaa, joka kytkeytyy
  välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen tukemiseen.
 • Osallistuu tai hallinnoi erilaisiin kehitysprojekteihin.
  kantaa jäsenyyteen liittyviä maksuja.
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja myymällä
  kannatustuotteita.
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
  omaisuutta.

Jäsenyys

Yhdistykseen voivat varsinaisena jäsenenä kuulua:

 • Luonnolliset henkilöt.
 • Rekisteröidyt yhteisöt ja järjestöt, joiden toiminta liittyy
  yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen.
 • Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilöitä sekä
  oikeuskelpoisia yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, jotka eivät
  varsinaisesti täytä varsinaisilta jäseniltä vaadittavia edellytyksiä.
 • Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus hakemuksesta.