Karttulan pitäjäraati ja Syvänniemen kyläyhdistys haastavat kaupungin päättäjät ja virkamiehet todelliseen yhteistyöhön alueen kehittämiseksi.

Hei,

Kiitoksia kaikille eilisestä koulutilaisuudesta koskien Kemppaanmäen koulun tilannetta.

Kaikille on varmasti etusijalla oppilaiden terveys ja hyvinvointi, ja siitä on lähdettävä, että oppilaat ja perheet voivat hyvin.

Olemme kuitenkin myös vakavasti huolissamme koulun lakkautuksen vaikutuksista alueen kehitykseen, elinvoimaisuuteen ja perheiden hyvinvointiin.

Tilaisuudessa tosin todettiin, että koulua ei lakkauteta, vaan oppilaat ainoastaan sijoitetaan toiseen toimipisteeseen. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa, että oppilailta poistuu lähikoulu, joka on yksi lapsen perusoikeuksista. Kylältä poistuu sen vetonaula, joka on ollut merkittävässä asemassa, kun perheet ovat tehneet päätöksiä Syvänniemelle muutosta tai sinne jäämisessä. Asukkaat tuntevat tulleensa petetyiksi. Lupaus uudesta koulusta ja päiväkodista tuntuu karkaavan yhä kauemmaksi. Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu pitää saada käyntiin nopealla aikataululla ja siten, että tarvesuunnitelmassa huomioidaan koulun merkitys koko Syvänniemen alueelle. Oppilaiden siirto Kissakuuseen ja pihkainmäkeen tulee olla tilapäinen ratkaisu. 

Lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttaa koulun sisäilma, mutta yhtä tärkeä tekijä on muu hyvinvointi ja turvalliset koulureitit. Onko lasten etu, että lähikoulu poistuu, heräämiset aikaistuu, ja koulupäivä pitenee? Onko kyläyhteisön ja Kuopion etu, että lapsiperheiden hyvinvointi horjuu?

Eilisessä tilaisuudessa saimme kuulla tapauksista, joissa oppilaat ovat joutuneet vääriin paikkoihin kuljetuksen yhteydessä ja että oppilaat ovat joutuneet odottamaan yksin pysäkillä siirtokuljetusta. Vastaus tähän oli, että näitä ikäviä tilanteita aina välillä sattuu. Nyt on kyse pienistä lapsista, näitä ikäviä virheitä ei saa sattua. Koulukuljetusreitin tulee olla sellainen, että vanhempien ei tarvitse töissä miettiä, että onko lapsi päässyt turvallisesti koulubussin kyytiin ja perille. Eräs oppilas on maininnut, että hänelle tulee koulukuljetuksen aikana huono olo, lienee melko yleinen vaiva monella alle 10 vuotiaalla, onko lapsen hyvinvointiin panostamista se, että lapsi joutuu ottamaan matkapahoinvointilääkkeitä koulumatkaa varten?

On yleisesti, koko Suomen alueella todettu, että koulujen yhdistäminen ja lähikoulujen lakkauttaminen ei tuo paperilla esitettyjä säästöjä, vaan päinvastoin. Koulukuljetukset maksavat, oppilaiden hyvinvointi kärsii ja tuo lisäkustannuksia, alueen hyvinvointi kärsii ja lähipalvelujen poistaminen vaikuttaa myös alueen pienyrittäjiin ja heidän toiminnan kannattavuuteen.

Karttulan pitäjäraadin toiminnassa on vahvasti esillä Syvänniemen alueen kehittäminen ja nostaminen ”Karttulan helmeksi” jolla voisimme houkutella alueelle niin lapsiperheitä kuin citymaalaisiakin. Olemme olleet mukana markkinoimassa Syvänniemen tontteja, ja tällä hetkellä meillä on työn alla yleisesti koko Karttulan imagon nostattaminen ja alueen houkuttelevuuden lisääminen. Pitäjäraadin osalta voisi sanoa, että me olemme vasta aloittaneet, ja meillä on monia hyviä ideoita työn alla.

Mutta, pitäjäraati, Syvänniemen kyläyhdistys eikä myöskään Kuopion kaupunki pärjää yksin eikä pääse tavoitteisiin ilman toisten tukea.  Siispä ehdotan ihan rehellistä yhteistyötä, jossa meillä kaikilla olisi yhteisenä tavoitteena ja päämääränä hyvinvoiva Kuopio ja elävä maaseutualue. Panostetaan oikeasti lapsiin ja nuoriin ja heidän hyvinvointiin.

Pitäjäraadilla on tarjota tähän yhteistyöhön jo yksi käytännön työkalukin, nimittäin kumppanuuspöytä-toimintamalli.
Nyt haastamme teidät, Kuopion päättäjät ja virkamiehet, aitoon yhteistyöhön. Ehdotan työpajaa asian eteenpäin viemiseksi mahdollisimman pian ja lähdetään yhdessä etsimään ratkaisua siihen, miten Syvänniemen kouluasia saadaan eteenpäin nopealla aikataululla ja niin, että pystymme jatkamaan Syvänniemen tonttimarkkinointia jatkossakin. Kuten jo eilen todettiin, muitakin ratkaisumalleja on, kuin koulun lakkauttaminen, meidän pitää vain osata katsoa asioita laaja-alaisemmin ja pidemmällä tähtäimellä.

Yhteistyöterveisin,

Jaana Antikainen
Karttulan pitäjäraati

Close Menu