You are currently viewing Monitoimikaukalo Hermannitalon ja rannan väliselle alueelle

Monitoimikaukalo Hermannitalon ja rannan väliselle alueelle

Syvänniemen kyläyhdistys on jättänyt 2.3. 2021 hankehakemuksen Kalakukko ry:lle tavoitteena monitoimikaukalon saaminen Hermannitalon ja nuotiopaikan väliselle alueelle kuntokatoksen Koskenkylän puolelle.

Monipuolinen liikunta – hyvän elämän perusta -hankkeen tavoitteena on jatkaa ja monipuolistaa aiempien kylähankkeiden saavutuksia. Lisäksi tavoitteena on saada entistä paremmat ympärivuotiset harrastusmahdollisuudet nuorille, lapsiperheille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.Tämä toteutuu siirtämällä entisen Kemppaanmäen koulun jääkiekkokaukalo Hermannitalon ja Kuttajärven väliselle alueelle aiemmin rakennetun liikunta- ja leikkipuisto -alueen viereen. Kaukalosta on tarkoitus tehdä monipuolinen kesä- ja talvikäyttöön sopiva asfaltoimalla pohja ja hankkimalla kesäkäyttöön sopivia kalusteita, esim. skeittiramppeja. Nämä uudet palvelut keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelevat erinomaisesti alueen yrityksiä sekä koko läntisen Kuopion ja lähikuntien asukkaita. Liikuntareitit, talvella latuverkosto, uusi monitoimikaukalo, liikunta- ja leikkipuisto, lapsiperheille sopiva uimaranta, lähistöllä oleva esteetön lintutorni sekä muut Syvänniemen kylän palvelut ja historiakohteet ovat sopivan päivämatkan päässä myös Kuopion keskustasta. Liikuntareitit sekä kuntokatos ovat ennestään suurelta osin sopiva esteettömälle liikunnalle. Myös monitoimikaukaloa voidaan soveltaa esteettömään liikuntaan kesät talvet.

Ote Syvänniemen kyläyhdistyksen syysvuosikokouksessa 29.11.2020 hyväksymästä toimintasuunnitelmasta:
Kehitetään kylää ja sen toimintoja hankkeilla, kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa resurssien sallimissa puitteissa. Esimerkkejä mahdollisista hankkeista / projekteista: Jääkiekkokaukalon siirto Kemppaanmäen koululta Hermannitalon ranta-alueelle monitoimikaukaloksi,  kuntokatoksesta Koskenkylän suuntaan. Kaukalon pohjan asfaltointi siten, että siihen on mahdollista saada kesäksi skeittiramppeja ja katupelejä.

Hankehakemuksen jättämistä varten kaupungilta haetut ja saadut luvat sekä kaupungin rahoituspäätös:

 • Kyläyhdistys on hakenut Kuopion hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta kaukalon siirtolupaa Kemppaanmäen Koululta Hermannin ranta-alueelle. Lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.2.2021 ja päättänyt myöntää luvan.
 • Kaupunginmetsänhoitaja on tehnyt kyläyhdistyksen hakemuksesta maanomistajan lupapäätöksen kaukalon sijoittamiseksi Hermannitalon ja rannan väliselle alueelle. Lisäksi päätöksessä on kaupungin sitoutuminen hankkeen tarvitsemaan kunnan omarahoitusosuuteen 15% eli 20 272€. (päätös hakemushetken mukaan – tarkkenee lopullisen hieman vielä pienentyneen hakemuksen mukaiseksi)

Hakemuksen mukaan hankkeen kokonaiskustannus 133264€, johon on haettu Kalakukko ry:ltä avustusta 60%, kaupunki on jo myöntänyt 15% edellyttäen, että saadaan hanke. Kyläyhdistykselle jää omarahoitusosuus 25% (33 316€), joka koostuu talkootöistä 16995€ ja rahallisesta osuudesta 16321€. Kalakukko ry:n hallitus käsittelee hanketta 24.3.2021 kokouksessa.

Yksityisen rahoituksen ja talkoiden osalta kyläyhdistys on laskenut selviytyvänsä kunnialla tiedostaen vaikeudet jo aiempiin suurien hankkeiden tuomalla kokemuksella:

 • Talkootyötä on paljon, mutta monitoimikaukalo on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja uusia talkoolaisia on jo luvassa. Toki lisää tarvitaan.
 • Suoran yksityisen rahoituksen osuus on myös suuri, mutta senkin on laskettu riittävän – toki tiukalle menisi ilman ulkopuolisia tukijoita
 • Hankkeisiin liittyy aina merkittävä käyttöpääoman puute, koska laskut on oltava aina maksettuna ennen kuin voi saada avustusrahoja. Tähänkin meille on luvassa ratkaisu.

Helpottamaan omarahoitusta ja hankkeen aikaista käyttöpääoman puutetta

 • Kyläyhdistys on saanut tarjouksen Satu ja Sami Kapaselta. He haluavat sponsoroida kyläyhdistyksen monitoimikaukalohanketta 3000€ ja lisäksi antaa hankkeen aikaista käyttöpääomalainaa korottomana. KIITOS!
 • Lisäksi kyläyhdistys on tehnyt hakemuksen paikalliselle urheiluseuralle, Syvänniemen Nousu ry:lle osallistumista hankkeen omarahoitusosuuteen. Nousu käsittelee asiaa kevätvuosikokouksessaan.
 • Lisäksi kyläyhdistys on ollut yhteydessä Eevi Pirisen testamentin hallintoon. Keskustelut ovat vielä kesken. Joka tapauksessa Eevi Pirinen on testannut 100 000€ synnyinkuntansa Karttulan nuorisotoiminnan kehittämiseen – olisiko hakemamme monitoimikaukalo Eevi Pirisen tarkoittamaa nuorisotoiminnan kehittämistä?

Hankkeen aikataulu

 • Jos Kalakukko ry myöntää kyläyhdiksen hakeman avustuksen 24.3.2021 kokouksessaan, työt aloitetaan välittömästi keväällä 2021 kelien salliessa.

Kesällä 2021

 • alueen raivaus
 • maansiirtotyöt ja kentän pohja
 • varusteiden vaihtotilat ja välinevarastot.

Keväällä 2022

 • kentän asfaltointi
 • skeittirampit

Syksyllä 2022

 • kaukalon siirto Kemppaanmäen koululta
 • kaukalon kunnostus ja paikoilleen asennus

Lisätietoa:
www.syvanniemi.fi
vpj.syvanniemen.kylayhdistys(at)gmail.com
044-244 8932