You are currently viewing Syväniemen jääulkoilureitti sopii hyvin myös lapsiperheille.

Syväniemen jääulkoilureitti sopii hyvin myös lapsiperheille.

Syvänniemen ulkoilureittien ylläpidosta vastaa Syvänniemen kyläyhdistys ry.

Reittejä ylläpidetään ja kunnostetaan sääolosuhteiden mukaisesti.