Syvänniemen päiväkodin ja koulun hanke etenee

Syvänniemen päiväkodin ja koulun tilatoimittajan / päätoteuttajan sopimukset on allekirjoitettu.

Toteutussuunnittelu on käynnistynyt ja rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää joulukuussa 2021, kun kaikki käyttäjäkommentit on suunnitelmiin viety. Päätoteuttajan aikataulu tämän osalta tarkentunee joulukuussa suunnittelukokouksessa.
Tehdastuotanto rakennuksella käynnistyy tammikuulla ja kohde kuljetetaan kohteeseen elokuussa 2022.
Maanrakennustyöt tontilla alkavat toukokuussa 2022 ja päättyvät kohteen valmistumiseen mennessä.

Päätoteuttaja luovuttaa täysin valmiin kohteen aikataulun mukaisesti viimeistään 18.12.2022.
Kohde tulee olla vastaanotettu rakennusvalvonnan toimesta 30.11.2022, jonka jälkeen on käyttäjällä mahdollisuus aloittaa kalustus ja muutto .
Hanke etenee toistaiseksi hyväksytyn hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti ja toteutuu tilaohjelman mukaisesti.