You are currently viewing Syvänniemen päiväkoti- ja koulu

Syvänniemen päiväkoti- ja koulu

Syvänniemen päiväkoti- ja koulutyömaa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen koko ja muoto alkavat hahmottua. Rakennuksen osalta pitäisi olla valmista marraskuun lopulla, jonka jälkeen alkavat viimeistely ja kalustus. Päiväkodin ja koulun käyttöönotto tapahtuu suunnitelmien mukaisesti 2023 alussa.