You are currently viewing Pulkkamäki Postitien ja Koskenkyläntien läheisyyteen.

Pulkkamäki Postitien ja Koskenkyläntien läheisyyteen.

Kyläyhdistys on neuvotellut Kuopion kaupungin kanssa tietöiden yhteydessä syntyvien ylimääräisten massojen saamisesta alueelle tavoitteena, että näistä massoista voitaisiin tehdä 3 –  4 m korkea pulkkamäki. Pulkkamäki tulisi sijoittumaan nykyisen liikuntareitin  “sakkoringin” sisäpuolelle Postitien ja Koskenkyläntien risteyksen läheisyyteen. Laskusuunta Hermannitalolle päin.
Tämän toteutuminen on pitkälti kiinni tietyömailta vapautuvien massojen määrästä. Jos kaikki menee suunnitellusti, niin massoja saadaan heti keväällä 2021 ja pulkkamäki valmistuu kesän 2021 aikaan.

Lisätietoa:
www.syvanniemi.fi
vpj.syvanniemen.kylayhdistys(at)gmail.com
044-244 8932